Robotika
   Aktualitātes
   No vēstures
Dalībniekiem
   Disciplīnas un noteikumi
   Resursi
Galerija
   Foto
   Video
Organizatori
   Par organizatoriem
   Kontakti
 
 

Par organizatoriem


RTU Robotikas klubs

RTU Robotikas klubs apvieno robotikas entuziastus, kurus vieno kopīgiem mērķiem:

  • veicināt robotikas interesentu kustības attīstību Latvijā;
  • veicināt zinātnisko un pētniecisko darbību mākslīgā intelekta, plānošanas un modelēšanas, daudzaģentu sistēmu, „sense-act” sistēmu, elektronikas, elektrotehnikas, mehānikas un citos radniecīgu zinātņu laukos;
  • veicināt diskusijas sabiedrībā par robotiku un veidot sabiedrībā izpratni par to;
  • organizēt pieredzes un zināšanu apmaiņu robotikas zinātnes jomā; 
  • popularizēt robotiku, starpdisciplināru zinātņu nozari, un inženierzinātnes.

RTU Robotikas klubs sadarībā ar RTU Studentu parlamentu rīko ikgadējās Latvijas Robotikas sacensības. RTU Robotikas klubs inicēja ideju par kopīgām Baltijas robotikas sacensībām -Baltic Robot Sumo.


RTU Studentu parlamentsRTU Studentu parlaments jeb RTU SP ir draudzīga un tradīcijām bagāta studentu organizācija - Latvijas vecākā studentu pašpārvalde, kas dibināta 1992.gada 23.aprīlī. RTU SP spēks slēpjas enerģiskos un dzīvespriecīgos studentos, kas nebaidās uzdrošināties īstenot pat vistrakākās idejas. Studentu parlaments apvieno visu RTU fakultāšu un filiāļu pašpārvaldes un pārstāv studentus RTU lēmējinstitūcijās, nodarbojas ar studiju kvalitātes, vides uzlabošanu, kā arī organizē dažādus pasākumus.

 

RTU Studentu parlamenta darbības sfēras:
• Studentu interešu pārstāvniecība RTU lēmējinstitūcijās un Latvijas Studentu apvienībā
(LSA).
• Studentu konsultēšana neskaidros jautājumos, studiju kvalitātes pārraudzība.
• Sociālo lietu un dienesta viesnīcu jautājumu risināšana.
• Pakalpojumu sniegšana studentiem: bezmaksas kopēšana, atlaides ar RTU studentu
apliecībām, prezentmateriālu pārdošana.
• Administratīvo dokumentu veidošana, RTU Senāta studentu frakcijas koordinēšana,
fakultāšu studentu pašpārvalžu koordinēšana, fakultāšu studentu pašpārvalžu vēlēšanu
rīkošana.
• Studiju, zinātnes, sporta, kultūras pasākumu organizēšana.
• Sadarbība ar Latvijas un ārzemju studentu organizācijām.
 Tavas iespējas sākas šeit - www.rtusp.lv !


 

 

Seko sociālajos tīklos: